ขนาดอักษร
" ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 : “เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดีชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง” รับผิดชอบ เขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 18-22 กันยายน 2566 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 นำโดยนายสันติ วงค์ดาว นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นายอัครา ยุบยำแสง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายสารพันธุ์ วงค์บุญมา นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เข้าดำเนินการส่งเสริมมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภั


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

(สขร.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 17 ก.ค. 2566

(สขร.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 24 ก.พ. 2566

(สขร.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 05 เม.ย. 2565

(สขร.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 13 พ.ย. 2562

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 23 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด

การรับสมัครงาน ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 2563

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

View RSS feed

กลุ่มสาธารณสุขมูลฐานและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
กลุ่มอาคารและ
สภาพแวดล้อม
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มวิชาการและพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ งานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 31 มี.ค. 2565


ข้อมูลสถิติการให้บริการงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 27 ส.ค. 2564


ดูทั้งหมด

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ รอบ 6 เดือน ปี 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 28 มี.ค. 2566


ผลทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 06 ก.ย. 2566


ผลทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 ก.ย. 2565


รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 20 ต.ค. 2565


ดูทั้งหมด

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม รอบ 6 เดือน ปี 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 27 มี.ค. 2566


รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 15 ก.ย. 2566


แผนผังบริเวณรวมโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 1 MasterPlan ปี 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 02 มี.ค. 2565


แผนผังบริเวณรวมโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 1 MasterPlan ปี 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 ส.ค. 2564


ดูทั้งหมด

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ปี 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 10 มี.ค. 2566


สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 05 ต.ค. 2565ดูทั้งหมด

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มวิชาการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รอบ 6 เดือน ปี 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 27 มี.ค. 2566


รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 15 มี.ค. 2566มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปี 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 ม.ค. 2566


ดูทั้งหมด

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 28 มี.ค. 2566


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป รอบ 6 เดือน ปี 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 27 มี.ค. 2566


สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 22 ก.พ. 2566


ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด
ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับ อสม. ประจำปี 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 12 ม.ค. 2566


สื่อประชาสัมพันธ์ ชุดสถานพยาบาลต้องรู้ จำนวน 10 เรื่อง โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมฯ

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 23 มิ.ย. 2565


ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001970 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560