ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวิศกรรมการแพทย์และเยี่ยมดูงานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วม สบส.เขต 2-12 ประชุมแลกเปลี่ยนการจัดเตรียมข้อมูลปรับปรุงภารกิจโครงสร้างหน่วยงาน

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สบส.เขต 2-12 โดยมีนางชมบุญ โค้วสมจีน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักบริหาร (กรมสบส.) เป็นที่ปรึกษาในการป

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 28 มิ.ย. 2561

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 20 เม.ย. 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างชุดควบคุมอัตโนมัติและประกอบวัสดุโครงการวิจัยฯ การสร้างเครื่องมือช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ครั้งที่ 2)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 19 มี.ค. 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างชุดควบคุมอัตโนมัติและประกอบวัสดุโครงการวิจัยฯ การสร้างเครื่องมือช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ครั้งที่ 1)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 05 มี.ค. 2561

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 04 มิ.ย. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 29 มี.ค. 2561

ดูทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 29 มิ.ย. 2561


คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 15 มิ.ย. 2561


ดูทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001544 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560