ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 เม.ย. 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างชุดควบคุมอัตโนมัติและประกอบวัสดุโครงการวิจัยฯ การสร้างเครื่องมือช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ครั้งที่ 2)

วันที่ 19 มี.ค. 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างชุดควบคุมอัตโนมัติและประกอบวัสดุโครงการวิจัยฯ การสร้างเครื่องมือช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ครั้งที่ 1)

วันที่ 05 มี.ค. 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 7 รายการ

วันที่ 05 มี.ค. 2561

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001002 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560