กองสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงานภายใน

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบการลา-ยกเลิกการลาออนไลน์
ระบบการงานและบัญชี
ระบบจัดการ Application (HSS Office)
รายงานผล 2 กิจกรรม ด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ระบบ MailGoThai
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ICT กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เว็บไซด์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เพจ Facebook ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
Line Official Account ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ช่อง Youtube ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (CCIB)
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (hightechcrime)
ข้อมูลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (PDPA-HSS)