ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอุมา โพธิ์แลกุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ประวัติ :
เบอร์โทร : 053112220 ต่อ 102
อีเมล์ : onuma082535@gmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 002402 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560