ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นายนคร เฟื่องฟูธนกิจ (หัวหน้ากลุ่ม)
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคอาวุโส
ประวัติ :
เบอร์โทร : 065-472-2302
อีเมล์ : nkf_nakorn@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 015420 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560