ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ในสุขศาลาพระราชทาน ณ สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


  คลิ๊กลิ้ง