สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะผู้เยี่ยมจากกองวิศวกรรมการแพทย์ ติดตามการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2561