สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สบส.เขต 2-12 ประชุมแลกเปลี่ยนการจัดเตรียมข้อมูลภารกิจโครงสร้างหน่วยงานเพิ่มเติม