รายงานประจำเดือน [การเงิน] ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2564 [10.11.64]