แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด แนวปฏิบัติป้องกันฯ (PDF)