ศบส.ที่ 1 ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่


  คลิ๊กลิ้ง