ศบส.ที่ 1 ร่วมตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ (แห่งใหม่)


  คลิ๊กลิ้ง