ศบส.ที่ 1 เข้าสำรวจเก็บข้อมูล เพื่องานออกแบบป้ายภายใน (Signage system) ณ โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่


  คลิ๊กลิ้ง