ศบส.ที่ 1 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม อนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ (บ้านแสนคำลือ)


  คลิ๊กลิ้ง