สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน กรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562