สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมสรุปปิดตรวจข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562