ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง (Post Audit) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา


  คลิ๊กลิ้ง