ศบส.ที่ 1 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตร ผู้ดำเนินการในกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่


  คลิ๊กลิ้ง