ศบส.ที่ 1 เข้าร่วมประชุมติดตามนโยบายสำคัญ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 6/2565