ไฟล์บรรยาย หลักสูตร การจัดทำข้อมูลการประเมินคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


  คลิ๊กลิ้ง

 มาตรฐานการรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพ
 แบบฟอร์ม ยร 02 รายงานการเยี่ยมสำรวจสุขศาลาฯ.pdf
 ตัวอย่างการเชียน ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล
 ตัวอย่าง ปม. เลตองคุ
 ตัวอย่าง ยร.02 แบบรายงาน (บ้านโป่งลึก)
 เอกสารบรรยายเกณฑ์คุณภาพสุขศาลาพระราชทาน