ศบส. ที่ 1 ส่งเสริมมาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรม ความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง จังหวัดลำปาง สังกัดกรมการแพทย์


  คลิ๊กลิ้ง