สื่อประชาสัมพันธ์ ชุดสถานพยาบาลต้องรู้ จำนวน 10 เรื่อง โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมฯ