คำสั่งหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  คลิ๊กลิ้ง

 324/2565 เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน