รายงานงบทดลองรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  คลิ๊กลิ้ง

 1 รายงานงบทดลอง งวดที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 2 รายงานงบทดลอง งวดที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 3 รายงานงบทดลอง งวดที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 4 รายงานงบทดลอง งวดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566
 5 รายงานงบทดลอง งวดที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 ุ6 รายงานงบทดลอง งวดที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566
 7 รายงานงบทดลอง งวดที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566
 8 รายงานงบทดลอง งวดที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 9 รายงานงบทดลอง งวดที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 10 รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 11 รายงานงบทดลอง งวดที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 12 รายงานงบทดลอง งวดที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566
 รายงานงบทดลอง งวดที่ 1-16 ประจำปีงบประมาณ 2566 [20.10.66]