ศบส.ที่ 1 ส่งมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สำหรับ อสม.ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่


  คลิ๊กลิ้ง