ศบส.ที่ 1 ตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทกิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง (Post Audit) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง


  คลิ๊กลิ้ง