ผลทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  คลิ๊กลิ้ง

 โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [10.11.65]
 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [10.11.65]
 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน [22.11.65]
 โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน [22.11.65]
 โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ [08.12.65]
 โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย [20.12.65]
 โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ [20.12.65]
 โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน [10.01.66]
 โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ [24.01.66]
 โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [30.01.66]
 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน [06.02.66]
 โรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่ [07.02.66]
 โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง [24.02.66]
 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [02.03.66]
 โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา [03.03.66]
 โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน [03.03.66]
 โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย [10.03.66]