ผลทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  คลิ๊กลิ้ง

 โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [10.11.65]
 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [10.11.65]
 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน [22.11.65]
 โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน [22.11.65]