รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  คลิ๊กลิ้ง

 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [5-7 ต.ค. 65]
 โรงพยาบาลแม่ตื่น จังหวัดเชียงใหม่ [10-12 ต.ค. 65]
 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ [3-4 พ.ย. 65]