รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  คลิ๊กลิ้ง

 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [5-7 ต.ค. 65]
 โรงพยาบาลแม่ตื่น จังหวัดเชียงใหม่ [10-12 ต.ค. 65]
 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ [3-4 พ.ย. 65]
 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน [7-9 ธ.ค. 65]
 โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ [28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65]
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 [8 พ.ย. 65]
 โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง [13-15 ธ.ค. 65]
 โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน [9-13 ม.ค. 66]
 โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ [16-18 ม.ค. 66]
 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ [19 - 20 ม.ค. 66]
 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย [23 - 27 ม.ค. 66]
 โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ [ุ6-8 ก.พ. 66]
 โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ [1-3 ก.พ. 66]
 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [22-24 ก.พ. 66]
 โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง [27 ก.พ.-3 มี.ค. 66]
 โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ [7-9 มี.ค. 66]
 โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ [13-17 มี.ค. 66]
 โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย [20-22 มี.ค. 66]
 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง [27-29 มี.ค. 66]
 โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ [3-5 เม.ย. 66]
 โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [18-20 เม.ย. 66]
 โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน [24-28 เม.ย. 66]
 โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย [8-10 พ.ค. 66]
 โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง [22-24 พ.ค. 66]
 โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง [7-9 มิ.ย. 66]
 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ [12-14 มิ.ย. 66]
 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ จังหวัดลำปาง [22-23 มิ.ย. 66]
 โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [26-28 มิ.ย. 66]
 โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [5-7 ก.ค. 66]
 โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา [10-14 ก.ค. 66]
 โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [17-19 ก.ค. 66]
 โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน [25-27 ก.ค. 66]
 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย [7-9 ส.ค. 66]
 โรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน [16-18 ส.ค. 66]
 โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ [23-25 ส.ค. 66]
 โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา [28-30 ส.ค. 66]
 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง [6-8 ก.ย. 66]
 โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย [18-22 ก.ย. 66]
 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ [25-29 ก.ย. 66]