รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  คลิ๊กลิ้ง

 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [5-7 ต.ค. 65]
 โรงพยาบาลแม่ตื่น จังหวัดเชียงใหม่ [10-12 ต.ค. 65]
 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ [3-4 พ.ย. 65]
 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน [7-9 ธ.ค. 65]
 โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ [28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65]
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 [8 พ.ย. 65]
 โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง [13-15 ธ.ค. 65]
 โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน [9-13 ม.ค. 66]
 โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ [16-18 ม.ค. 66]
 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ [19 - 20 ม.ค. 66]
 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย [23 - 27 ม.ค. 66]
 โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ [ุ6-8 ก.พ. 66]
 โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ [1-3 ก.พ. 66]
 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [22-24 ก.พ. 66]