ศบส.ที่ 1 ตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทกิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง (POST AUDIT) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


  คลิ๊กลิ้ง