ศบส.ที่ 1 เข้าทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


  คลิ๊กลิ้ง