ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อติดตามและส่งเสริมมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


  คลิ๊กลิ้ง