ศบส.ที่ 1 ขอประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต และมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  คลิ๊กลิ้ง