ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2565-ธ.ค. 2565) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง [28.03.66]