ผลงานวิชาการ เรื่อง การเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด พื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน


  คลิ๊กลิ้ง

 Poster [23 พ.ค. 2566]