ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจประเมินและส่งเสริมมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย


  คลิ๊กลิ้ง