ศบส.ที่ 1 เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่


  คลิ๊กลิ้ง