ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ที่ได้รับรางวัลโรงพยาบาลต้นแบบด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565


  คลิ๊กลิ้ง