ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  คลิ๊กลิ้ง

 งปม 66 ประกาศผลผู้ชนะ ว 62 ไตรมาส 1
 งปม 66 ประกาศผลผู้ชนะ ว 62 ไตรมาส 2
 งปม 66 ประกาศผลผู้ชนะ ว 62 ไตรมาส 3
 งปม 66 ประกาศผลผู้ชนะ ว 62 ไตรมาส 4