ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ สำรวจ และออกแบบศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัย จังหวัดลำปาง


  คลิ๊กลิ้ง