ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ [ประกาศ 22 พ.ค. 2563]
 กำหนดการ