ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาฯ [29.05.63]