ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ