ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างชุดควบคุมอัตโนมัติและประกอบวัสดุตามโครงการวิจัยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างชุดควบคุมอัตโนมัติและประกอบวัสดุต