ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า